Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu.

Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Seminaryjna 2 78-500 Drawsko Pomorskie w oparciu o art. 28a ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz.712), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu „Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe” w okresie od 4 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

                Projekt zakłada między innymi wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych co wzmocni ich pozycje na rynku pracy.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne)

 2. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze

 3. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu,

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 2. aktualny statut podmiotu,

 3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,

 5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

 

Dokumentacja jest dostępna są na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego www.zsz-drawsko.strefa.pl

Oczekuje się również, że partner przedstawi rodzaj i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem.

Podczas przygotowania oferty potencjalni partnerzy powinni opierać się na zasadach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązujący w tym obszarze stan prawny. Informacje dostępne są na stronie www.efs.gov.pl 

Zadanie „Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe” prowadzone będzie w oparciu o aktualny Plan Działania Priorytetu IX PO KL, który jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod adresem www.wup.pl

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 

 1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

 2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,

 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

 4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert: do 9 października 2009 roku, do godz.15:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe”.

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim, ul. Seminaryjna 2, 78-500 Drawsko Pomorskie w sekretariacie szkoły lub pocztą z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do szkoły. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-09-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2009 14:25