Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZASADY REKRUYTACJI

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


 

W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych powołują szkolne punkty informacyjne ds. rekrutacji oraz szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, które będą działały od 15 kwietnia 2003 r. do dnia zakończenia rekrutacji.

       I.            Terminy składania podań:
Kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych składają podania w terminie od 12 maja do 17 czerwca 2008 r.

     II.            Wymagane dokumenty:

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 23 czerwca 2008 r. włącznie,
  2. trzy aktualne fotografie ( podpisane na odwrocie),
  3. kartę zdrowia
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

kandydaci - młodociani pracownicy - do klas wielozawodowych załączają:

  1. odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

do 23 czerwca 2008 r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:

  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),
  • zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

1.      Rekrutacja do do Technikum Mechanicznego odbywa się na podstawie:

  1. przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  3. innych, dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno -kwalifikacyjną.

 

2.      Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ustalą przedmiot, z którego ocena końcoworoczna będzie przeliczana na punkty.

3.      Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

4.      Na pulę 200 punktów składa się :
50
punktów za egzamin z części humanistycznej,
50 punktów za egzamin z części matematyczno- przyrodniczej,
100 punktów w proporcji 80/20 przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia ucznia.

80 punktów za oceny z 4 następujących przedmiotów :

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • informatyki,
  • techniki, zgodnie z zasadą:

celujący

- 20 punktów

bardzo dobry

- 16 punktów

dobry

- 12 punktów

dostateczyny

- 8 punktów

 1. 20 punktów za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (można tu - między innymi - przyznać punkty za szczególne predyspozycje wymagane od kandydata, np. sportowe,

     artystyczne, udział w konkursach wojewódzkich, rejonowych i inne).

6.      Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę (§ 8, ust.7 rozporządzenia MEN z 27.08.2001).

7.      O przyjęcie do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (bez względu na liczbę punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym).

8.      Absolwenci gimnazjów ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół zasadniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.

9.      Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

10.  W dniu 25 czerwca 2003 r. o godz. 14.00 wszyscy Dyrektorzy ogłoszą wyniki postępowania kwalifikacyjnego wywieszając w budynku szkoły listy uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły i tych, którzy z różnych powodów nie zostali przyjęci do szkoły.

11.   3 lipca 2003 r. o godz. 14.00 wszyscy Dyrektorzy ogłoszą wyniki dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wywieszając w budynku szkoły listy dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Hnatkowski 09-04-2008 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Kazimierz Hnatkowski 09-04-2008 12:05